Υπηρεσίες

Ο Ασθενής στο επίκεντρο


Παρέχονται πρωτοποριακές για τα Ελληνικά δεδομένα υπηρεσίες αιματολογίας, τόσο στον τομέα της θρομβοφιλίας/θρόμβωσης και αιματολογίας της κύησης, όσο και σε περιστατικά γενικής αιματολογίας.

Οι υπηρεσίες δεν περιορίζονται στην καθαρά Ιατρική πράξη, αλλά επεκτείνονται στη σωστή επικοινωνία και ενημέρωση. Έτσι ο κάθε ασθενής αισθάνεται ότι αποτελεί το επίκεντρο της προσοχής.

Eφαρμόζοντας διεθνείς οδηγίες ο ασθενής αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα με γνώμονα τη σωστή Ιατρική πρακτική και την ελαχιστοποίηση του κόστους. 

Υπηρεσίες Αιματολογίας

Αιματολογία Κύησης

 • Έλεγχος και αντιμετώπιση θρομβοφιλίας & αιματολογικών αιτίων επαναλαμβανόμενων αποβολών
 • Διάγνωση και θεραπεία Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου
 • Πρόληψη & αντιμετώπιση θρομβώσεων κατά την κύηση και τη λοχεία
 • Αναιμία & θρομβοπενία κατά την κύηση
 • Αντιμετώπιση Αλλοάνοσων καταστάσεων (μητρικά αντισώματα έναντι εμβρύου- Rhesus και άλλα)
 • Πρόληψη & αντιμετώπιση αιμορραγίας κατά τον τοκετό
 • Αντιμετώπιση αιματολογικών κακοηθειών κατά την κύηση

Θρόμβωση

 • Αντιμετώπιση οξείας φλεβοθρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής
 • Χρόνια αντιπηκτική αγωγή
 • Διάγνωση και θεραπεία Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου
 • Πρόληψη μεταθρομβωτικού συνδρόμου
 • Πρόληψη θρομβώσεων
 • Εκτίμηση κινδύνου θρόμβωσης για ασφαλή έναρξη αντισυλληπτικών

Γενική Αιματολογία

 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση όλων των παθολογικών ευρημάτων στη Γενική Αίματος (χαμηλός ή υψηλός αιματοκρίτης, χαμηλά ή υψηλά λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια)
 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση λεμφαδενοπάθειας & οργανομεγαλίας (διόγκωση λεμφαδένων, ήπατος ή σπληνός)
 • Διερέυνηση και αντιμετώπιση αιματολογικών κακοηθειών (Λέμφωμα, Λευχαιμία, Πολλαπλό Μυέλωμα)
 • Μικροσκοπική εξέταση αίματος και μυελού των οστών
 • Μυελόγραμμα & Οστεομυελική Βιοψία

Γενικές Υπηρεσίες

 

 • Αποστολή ενημερωτικού σημειώματος στον ασθενή και τον παραπέμποντα Ιατρό με e-mail (ή ταχυδρομικά εάν δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας) μετά από κάθε επίσκεψη για πλήρη καταγραφή των ιατρικών πράξεων
 • Παροχή έντυπου ενημερωτικού υλικού για κάθε πάθηση ώστε ο ασθενής να ενημερώνεται πλήρως και υπεύθυνα για το πρόβλημά του
 • Συνεργασία με επιλεγμένα εργαστήρια (κρατικά και ιδιωτικά) για λήψη των πλέον αξιόπιστων αποτελεσμάτων
 • Διενέργεια εξετάσεων με χρέωση ΕΟΠΥΥ όποτε αυτό είναι δυνατό για ελαχιστοποίηση του κόστους
 • Συνεργασία και δυνατότητα αποστολής δειγμάτων σε εξειδικευμένα εργαστήρια και Ιατρούς στη Μεγάλη Βρετανία (St. Thomas Hospital, Λονδίνο) για διερεύνηση δύσκολων περιστατικών