image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image9 image10 image11 image12 image13

Γενική Ορθοπεδική

Η αρθροσκόπιση της ποδοκνημικής άρθρωσης δεν είναι τόσο συχνή όσο η αντίστοιχη του γόνατος, γιατί οι ενδείξεις της είναι λιγότερες. Πραγματοποιείται και αυτή υπό γενική ή ραχιαία αναισθησία, ο ασθενής εξέρχεται την ίδια ημέρα από το νοσοκομείο περπατώντας με βοήθημα τις περισσότερες φορές

Διαβάστε Περισσότερα

Αθλητικές κακώσεις

Η αρθροσκόπιση της ποδοκνημικής άρθρωσης δεν είναι τόσο συχνή όσο η αντίστοιχη του γόνατος, γιατί οι ενδείξεις της είναι λιγότερες. Πραγματοποιείται και αυτή υπό γενική ή ραχιαία αναισθησία, ο ασθενής εξέρχεται την ίδια ημέρα από το νοσοκομείο περπατώντας με βοήθημα τις περισσότερες φορές

Διαβάστε Περισσότερα

Αρθροσκόπιση

Η αρθροσκόπιση της ποδοκνημικής άρθρωσης δεν είναι τόσο συχνή όσο η αντίστοιχη του γόνατος, γιατί οι ενδείξεις της είναι λιγότερες. Πραγματοποιείται και αυτή υπό γενική ή ραχιαία αναισθησία, ο ασθενής εξέρχεται την ίδια ημέρα από το νοσοκομείο περπατώντας με βοήθημα τις περισσότερες φορές.

Διαβάστε Περισσότερα

Παθήσεις σπονδυλικής στήλης

Η λίαν επώδυνη στενωτική τενοντοελυτρίτιδα του 1ου ραχιαίου διαμερίσματος του χεριού είναι τόσο συχνή και κοινή στην ορθοπεδική , όπου έχει και όνομα και λέγεται Νόσος του De Quervain Διαβάστε Περισσότερα